താവോയുടെ പുസ്‌തകം – ലാവോ-ട്സു

130.00

താവോയുടെ പുസ്‌തകം

ലാവോ-ട്സു

പുരാതന ചൈനയിലെ വിഖ്യാത തത്വചിന്തകനായിരുന്ന ലാവോ-ട്സു വിന്റെ താവോ-തേ-ചിംഗ് എന്ന ക്ലാസിക് തത്വചിന്താ പുസ്‌തകത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനം. രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന താവോ മത സ്ഥാപകനായ ലാവോ-ട്സുവിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്

വിവർത്തനം: സാനന്ദരാജ്

പേജ് 100 വില രൂ130

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Taoyude Pusthakam

താവോയുടെ പുസ്‌തകം – ലാവോ-ട്സു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താവോയുടെ പുസ്‌തകം – ലാവോ-ട്സു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *