തന്നാരോ താനാരോ പാടുന്ന മക്കൾ – രവി കുറ്റിക്കാട്

120.00

തന്നാരോ താനാരോ പാടുന്ന മക്കൾ

 

രവി കുറ്റിക്കാട്

അവർണ്ണസമൂഹ ചരിത്രത്തിലെ സാംസ്‌കാരികചിഹ്നങ്ങളായ കാവുതീണ്ടലിനെയും ഭരണിപ്പാട്ടിനെയും ചരിത്രാന്വേഷണത്തിന്റെ
ഭാഗമായി വിലയിരുത്താനും പാട്ടിനെ വർഗ്ഗ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള
ചരിത്രപരമായ സാംസ്‌കാരികദൗത്യവും ഒരുപോലെ ചർച്ചാവിഷയമാകുന്ന
പുസ്‌തകം.

വിജയകുമാർ മേനോന്റെ അവതാരിക

 

Ravi Kuttikkadu / Ravi Kuttikadu

 

പേജ് 124 വില രൂ120

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Thannaro Thanaro Padunna Makkal

തന്നാരോ താനാരോ പാടുന്ന മക്കൾ – രവി കുറ്റിക്കാട്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തന്നാരോ താനാരോ പാടുന്ന മക്കൾ – രവി കുറ്റിക്കാട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *