ടി ടി കേശവശാസ്ത്രി

35.00

ടി ടി കേശവശാസ്ത്രി

 

ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

പുല്ലാട്ടുസമരത്തിന്റെ കാലത്ത് ബലമായി സ്‌കൂളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട തുണ്ടുപറമ്പിൽ തേവൻ എന്ന ബാലനാണ് പിൽക്കാലത്ത് കേരള നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനം വരെയെത്തിയ ടി ടി കേശവ ശാസ്ത്രി. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അവർണ ബാലന്റെ വിദ്യയും തൊഴിലും തേടിയുള്ള പ്രയാണവും തുർന്ന് വർണബാഹ്യരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നടത്തിയ നിശബ്ദ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു.

THP / T H P Chentharasserri / Chentharaser

പേജ് 36 വില 35

✅ SHARE THIS ➷

Description

T T Kesava Sathri

ടി ടി കേശവശാസ്ത്രി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ടി ടി കേശവശാസ്ത്രി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *