സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയും മറ്റുകഥകളും

200.00

സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയും മറ്റുകഥകളും

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു കണ്ട എറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരിലൊരാളായി ഡി എച്ച് ലോറൻസ് എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് ആദ്യകാലത്തെഴുതിയ ഈ ചെറുകഥകളിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അസാധാരണമായ മൗലികതയും തന്റേടവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പതിനഞ്ചു കഥകൾ.

ML / Malayalam / World Classic / H D Lawrence

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Sundariyaya Sthriyum Mattu Kathakalum – H D Lawrence

സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയും മറ്റുകഥകളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയും മറ്റുകഥകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *