സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജീവിതം കത്തുകൾ പ്രഭാഷണം

290.00

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

ജീവിതം കത്തുകൾ പ്രഭാഷണം

 

ഇന്ത്യക്കാർ ആദരവോടെ നേതാജി എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജീവിതവും കത്തുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ധീരവിപ്ലവകാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടേണ്ടതെന്നു കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരരാഷ്ട്രീയമോ ഭരണവ്യവസ്ഥയോ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കരുതെന്നാണ് നമ്മുടെ വിദേശനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ നിർദേശം. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് അനുതാപമുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ നമുക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും. ഈ കാര്യത്തിൽ സോവ്യറ്റ് റഷ്യയെയാണ് നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. സോവ്യറ്റ് റഷ്യ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റു രാജ്യമാണെങ്കിലും റഷ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ സോഷ്യലിസ്റ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മടികാണിക്കുകയോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സഹതാപവും പിന്തുണയും നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
– സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

തയ്യാറാക്കിയത് – പ്രസാദ് കൊടിഞ്ഞി

 

Subash Chandrabose / Bose

പേജ് 324 വില രൂ290

✅ SHARE THIS ➷

Description

Subhash Chandra Bose – Jeevitham Kathukal Prabhashanam

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് – ജീവിതം കത്തുകൾ പ്രഭാഷണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജീവിതം കത്തുകൾ പ്രഭാഷണം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *