സ്ത്രീയും ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും

100.00

സ്ത്രീയും ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും

 

ഡോ ജോൺ പവ്വത്തിൽ

 

സ്ത്രീയുടെ വളർച്ചയെയും ഗർഭധാരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഗ്രന്ഥം. ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഭക്ഷണരീതി, ലൈംഗികബന്ധം, ശുചിത്വം, വിശ്രമവും, ഉറക്കവും തുടങ്ങി അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദവും ലളിതവുമായി പ്രദിപാദിക്കുകയാണ് ഡോ ജോൺ പവ്വത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

 

 

പേജ് 114 വില രൂ 100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sthreeyum Garbhadharanavum Prasavavum

സ്ത്രീയും ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്ത്രീയും ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *