സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് – നക്ഷത്ര ജീവിതം

170.00

സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് നക്ഷത്ര ജീവിതം

 

സത്യൻ കല്ലുരുട്ടി

 

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈനുശേഷം ലോകം കണ്ട അതുല്യനായ ശാസ്ത്രപ്രതിഭ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ ജീവിതവും ശാസ്ത്രാനുഭവങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഭൂമിശാത്രത്തിനു പുതിയ വഴി തുറന്നു കൊടുത്ത ആ പ്രതിഭാശാലിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം

 

Stephen Hawking / Steephen Hokking

പേജ് 136 വില രൂ170

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Stephen Hawking – Nakshathra Jeevitham

സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് – നക്ഷത്ര ജീവിതം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് – നക്ഷത്ര ജീവിതം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *