ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

350.00

ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം
അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടി

 

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sri Padmanabha Swami Kshethram – Aswathi Thirunal Thamburatti

ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *