Sreenarayana Guru

30.00

ശ്രീനാരായണ ഗുരു

 

സബീർ തിരുമല

 

എത്രഎഴുതിയാലും തീരാത്ത ചരിത്രമാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടേത്. കാരണം കാലത്തിനതീതമാണ് അവരുടെ ചരിത്രം. എങ്കിലും ശ്രീ സബീർ തിരുമല എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗുരുദേവനെ സംബന്ധിച്ച ഈ കൃതി സാമാന്യേന നാരായണഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sreenarayana Guru”

Your email address will not be published. Required fields are marked *