ശ്രീനാരായണഗുരു – വ്യക്തിയും സന്ദേശവും

100.00

ശ്രീനാരായണഗുരു – വ്യക്തിയും സന്ദേശവും

ജീവചരിത്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം

ഡോ. ആശാലത വി.

കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഗതിവേഗം നിർണയിച്ച നാരായണഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങളെയും ഗന്ഥങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനകൃതി നാരായണ ഗുരുവിനെ ആഴത്തിൽ അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉത്തമ ദിശാസൂചിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

ML / Malayalam / Narayana Guru / SNDP / Sreenarayana Guru / Ezhava 

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sreenarayana Guru – Vyakthiyum Sandesavum

ശ്രീനാരായണഗുരു – വ്യക്തിയും സന്ദേശവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീനാരായണഗുരു – വ്യക്തിയും സന്ദേശവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *