ശ്രീനാരായണഗുരു – ജീവിത ഏടുകൾ

150.00

ശ്രീനാരായണഗുരു – ജീവിത ഏടുകൾ
യുഗപ്രഭാവനായ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതവഴി കളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കണ്ടെത്തിയ അറിവിന്റെ മുത്തുകളാണ് ഈ കൃതി.  ഗുരുവിന്റെ ജീവിതം, ദർശനം, സന്ദേശങ്ങൾ, ശിഷ്യർ തുടങ്ങി സമസ്തമേഖലകളിലുമുള്ള അറിവുകളുടെ സമാഹരണമാണിത്.  അനവധിയായ പുസ്തകങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചരിത്രരേഖകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയെന്ന ശ്രമകരമായ കൃത്യമാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ML / Malayalam / Sreenarayana Guru / SNDP / Kerala History
✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Sreenarayana Guru – Jeevitha Eadukal

ശ്രീനാരായണഗുരു – ജീവിത ഏടുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീനാരായണഗുരു – ജീവിത ഏടുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *