ശ്രീനാരായണ ഗുരു- ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ശില്പി – പി പി സത്യൻ

75.00

ശ്രീനാരായണ ഗുരു-
ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ശില്പി
പി പി സത്യൻ

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ശില്പി മഹാനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കേരളീയ നവോഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്ന കൃതി. ഫ്യൂഡൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.

ML / Malayalam / Sree Narayana Guru / SNDP Yogam / Ezhava / Dharmaparipalana Yogam 

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Sreenarayana Guru – Adhunika Keralathinte Shilpi

ശ്രീനാരായണ ഗുരു- ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ശില്പി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീനാരായണ ഗുരു- ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ശില്പി – പി പി സത്യൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *