സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ – ജേക്കബ് തോമസ്

250.00

സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ

 

ജേക്കബ് തോമസ്

കേരള രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ രംഗത്ത് വിവാദങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രരേഖയാണ് ഈ ആത്മകഥ. അഴിമതിക്കാർക്കും സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാർക്കും അനഭിമതനായിത്തീർന്ന ഡോ ജേക്കബ് തോമസ് തന്റെ ജീവിതം പറയുമ്പോൾ, തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂതകാലം വിടരുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ പുൽക്കൊടിക്കും നീതികിട്ടണമെന്ന സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിലെ ഓരോ വരിയിലും തെളിയുന്നു. മനുഷ്യനന്മയെക്കുറിച്ചും ഭാവി കേരളത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന വാക്കുകൾ.

ഈ കാലം കാത്തിരുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 240 വില രൂ250

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sravukalkoppam Neenthumpol

സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ – ജേക്കബ് തോമസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ – ജേക്കബ് തോമസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *