സ്പോക്കൺ അറബിക് – അമാനുല്ല വടക്കാങ്ങര

300.00

സ്പോക്കൺ അറബിക്

 

അമാനുല്ല വടക്കാങ്ങര

 

അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അറബി പഠിച്ചെങ്കിലും സംസാരഭാഷ ശൈലികളെക്കുറിച്ചു ധാരണയില്ലാത്തവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കൃതി.
അക്കാദമിക തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥരചന നിയമങ്ങൾക്കുമപ്പുറം പഠിതാവിന്റെ മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ താൽപര്യത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകി തയ്യാറാക്കിയ കൃതി.
അറബി സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല അറബിക് ഗ്രാമർ മെയ്‌ഡ്‌ ഈസി. അറബിക് ഫോർ ദ ബിഗ്നേർസ്, തുടങ്ങിയ മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ പുതിയ പുസ്തകം.

 

Arabi Bhasha 

പേജ് 362 വില രൂ 300

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Spoken Arabic

സ്പോക്കൺ അറബിക് – അമാനുല്ല വടക്കാങ്ങര

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്പോക്കൺ അറബിക് – അമാനുല്ല വടക്കാങ്ങര”

Your email address will not be published. Required fields are marked *