സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ – സാബു ജോസ്

150.00

സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ

ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ

 

സാബു ജോസ്

 

ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണീ പുസ്തകം. സൂക്ഷമ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിഗൂഢതകൾ അനാവരണം ചെയ്യാനാകും.

Sabu Jose

പേജ് 154 വില രൂ150

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Sookshma Prapanchathile Chalana Niyamangal – Sabu Jose

സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ – സാബു ജോസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *