സ്‌നേഹ സംവാദം – നിത്യചൈതന്യയതി

140.00

സ്‌നേഹ സംവാദം

 

നിത്യചൈതന്യയതി

‘സ്‌നേഹത്തിന് ഇത്രയും വശ്യതയോ? ഒരാളിന്റെയും മുഖം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യ. നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലുള്ള കണ്ണുകൾ. ദൂരെയിരിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ പോലും തിളങ്ങുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഒരേ ദാഹം – സ്‌നഹദാഹം. അകളങ്കമായ ആ സ്‌നഹത്തിന്റെ മാധുര്യത്തിൽ വീണുപോയ ഞാൻ ചിറകു നനഞ്ഞ തേനിൽ വീണ ഒരു ഈച്ചയെപ്പോലെയായി. പിന്നെ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു? ആ വലിയ പുരുഷാരം എന്തുകേട്ടു? ഇതൊന്നുമറിയാൻ വയ്യാത്ത മാതിരി ഞാൻ ഉന്മത്തനായി.’ അറ്റം കാണാത്ത സ്‌നേഹത്തിന്റെ മറുകരിയിലേക്ക് യതിയുമൊത്ത് ഒരു തീർഥയാത്ര

ലേഖനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് – ഷൗക്കത്ത്.

Yathi / Yati

പേജ് 170 വില രൂ140

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Snehasamvadam – Nithyachaithanya Yathi

സ്‌നേഹ സംവാദം – നിത്യചൈതന്യയതി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്‌നേഹ സംവാദം – നിത്യചൈതന്യയതി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *