സിമോൺ ദ് ബുവ്വർ

35.00

സിമോൺ ദ് ബുവ്വർ

 

ബുഷ്‌റ ബീഗം ആർ കെ

 

സ്ത്രീകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും അതിജീവനത്തെയും അസ്തിത്വവാദ സിദ്ധാന്തത്തിലൂന്നി ചർച്ച ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീപക്ഷ സൈദ്ധാന്തികയാണ് സിമോൺ. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്കോ, ജൂതർക്കോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കോ കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനം പോലും സ്ത്രീകൾക്കു ലഭിക്കാതെ പോയെന്നും അവർ പ്രഘോഷിച്ചു.

ചരിത്രപരമായി അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ തങ്ങളുടെ സ്വത്വത്തെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഇടിമുഴക്കം പോലെയാണ് സിമോണിന്റെ വാക്കുകൾ ലോകം ശ്രവിച്ചത്. സെക്കന്റ് സെക്‌സ് എന്ന ഒരൊറ്റ കൃതികൊണ്ട് ലോകചരിത്രത്തിൽ, സ്ത്രീ വിമോചന പോരാട്ടചരിത്രത്തിൽ ഇടം നോടിയ സിമോൺ ദ് ബൂബ്ബറിന്റെ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Simone de Beauvoir

പേജ് 36  വില രൂ35

✅ SHARE THIS ➷

Description

Simone de Beauvoir

സിമോൺ ദ് ബുവ്വർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിമോൺ ദ് ബുവ്വർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *