സൈമൺ ബൊളിവാർ – അമേരിക്കയുടെ വിമോചന നായകൻ

185.00

സൈമൺ ബൊളിവാർ

അമേരിക്കയുടെ വിമോചന നായകൻ

 

വി കെ പ്രഭാകരൻ

 

 

ലാറ്റിനമേരിക്കയുടെ വിമോചനനായകൻ സൈമൺ ബൊളിവാറുടെ ജീവിതവും പോരാട്ടവും സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. ലാറ്റനമേരിക്കയുടെ സവിശേഷമായ സാംസ്‌ക്കാരിക സ്ഥലികളിലേക്കുള്ള യാത്രകൂടിയാണിത്.

 

പേജ് 194 വില രൂ185

✅ SHARE THIS ➷

Description

Simon Bolivar

സൈമൺ ബൊളിവാർ – അമേരിക്കയുടെ വിമോചന നായകൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൈമൺ ബൊളിവാർ – അമേരിക്കയുടെ വിമോചന നായകൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *