സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ് ജീവിതം, ദർശനം, സംഭാഷണം.

140.00

സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ്
ജീവിതം, ദർശനം, സംഭാഷണം.

മാനസികാപഗ്രഥനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ് പാശ്ചാത്യ മനസ്സിന്റെ മുഖഛായതന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടു കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധൈഷണിക വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളും ജീവിതചിത്രവും സംഭാഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉജ്വല കൃതി.

 

പരിഭാഷ –
രാകേഷ് നാഥ്‌

ML / Malayalam / Manasika / Manasasthram 

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sigmund Freud – Jeevitham, Darshanam, Sambhashanam

സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ് ജീവിതം, ദർശനം, സംഭാഷണം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ് ജീവിതം, ദർശനം, സംഭാഷണം.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *