ഷെർലക്ക് ഹോംസ് കഥകൾ

185.00

ഷെർലക്ക് ഹോംസ് കഥകൾ
ആർതർ കോനൻ ഡോയൽ

 

ഷെർലക്ക് ഹോംസ് കഥകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. കുറ്റാന്വേഷണത്തെ മികച്ച ഒരു വായനാനുഭവമാക്കിയെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആർതർ കോനൻ ഡോയൽ കാണിച്ച മികവ് മറികടക്കാൻ ഇപ്പോഴും ആർക്കുമായിട്ടില്ല. സ്വന്തം ജീവിതം പോലും അപായപ്പെടുത്തിയാണ് കേസ് തെളിയിക്കുന്നത്. കുറ്റാന്വേഷണം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലയാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് ഷെർലക്ക് ഹോംസ്. ഷെർലക്ക് ഹോംസിന്റെ ഈ കഥകൾ അനുവാചകനെ അത്യന്ത്ം ഉത്കണ്ഠാകുലമായ വായനയിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക.

 

വിവർത്തനം – ബി നന്ദകുമാർ

പേജ് 234  വില രൂ185

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sherlock Holmes Kathakal

ഷെർലക്ക് ഹോംസ് കഥകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഷെർലക്ക് ഹോംസ് കഥകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *