ശരീരം മനസ് ആത്മാവ്

120.00

ശരീരം മനസ് ആത്മാവ്
കെ പി ശബരിഗിരീഷ്

 

  • എന്താണ് ജീവിതം ?
  • ജീവിതം എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു?
  • ജീവിതം ലഭ്യമാകുന്നതിനുമുമ്പ് നാമെങ്ങനെയായിരുന്നു ?
  • മരണം എന്ത്?
  • എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു?
  • മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്തു സംഭവിക്കുന്നു?
  • ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതമായ അസ്‌തിത്വം ജീവിതത്തിനുണ്ടോ?
  • ജീവിതമെന്നത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ സവിശേഷരീതിയിലുള്ള സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെത്തുക മാത്രമാണോ?
  • ഭൗതികാതീത ആത്മാവിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത് ?

 

K P Shabari Gireesh / K P Shabari Girish

പേജ്97 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Shareeram Manas Athmavu  – K P Sabarigireesh

ശരീരം മനസ് ആത്മാവ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശരീരം മനസ് ആത്മാവ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *