ശഹീദ് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി – കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം

160.00

ശഹീദ് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി

 

കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം

വർഗീയവാദിയായ കലാപകാരി എന്ന മലയാള മുഖ്യധാരയുടെ തീർപ്പിൽനിന്ന് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി മലബാർ വിപ്ലവ നായകനായി ഇന്ന് ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മലബാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീമിനോടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷാഹിദ് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി എന്ന പുസ്തകമാണ് പിൽക്കാലത്ത് വാരിയംകുന്നത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച എല്ലാ ചരിത്ര ഗവേഷകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ആധികാരിക റഫറൻസ്

K K Muhammad Abdul Kareem / K K Muhammed Abdhul Karim

പേജ് 160 വില രൂ160

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Shaheed Variyamkunnath Kunjahammad Haji

ശഹീദ് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശഹീദ് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി – കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *