സർവ്വീസ് സ്റ്റോറി – എൻ്റെ ഐ. എ. എസ്. ദിനങ്ങൾ – മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്‌ണൻ

350.00

സർവ്വീസ് സ്റ്റോറി – എൻ്റെ ഐ. എ. എസ്. ദിനങ്ങൾ

 

മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്‌ണൻ

ഇത് മലയാറ്റൂരിന്റെ ആത്മകഥയല്ല, എന്നാല്‍ അതിലെ വലിയൊരു ഖണ്ഡമാണ്. ഒഴുകിനടന്ന തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ കണ്ടുമുട്ടിയവരെ ക്കുറിച്ചും പഠിച്ചതിനെപ്പറ്റിയും ആത്മനിഷ്ഠാപരമായി, സത്യസന്ധമാ യി കുറിച്ചവയാണിത്. ആര്‍ക്കും നൊമ്പരമുണ്ടാക്കാതെ, ആരെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താതെ,’ഫെയര്‍കമന്റുകള്‍’ ക്കുള്ളില്‍നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍ നമ്മെ ആന്തരികമായി സ്പര്‍ശിക്കുന്നവയാണ്.
Malayattoor Ramakrishnan / Malayattur Ramakrishnen

പേജ് 360 വില രൂ350

✅ SHARE THIS ➷

Description

Service Story – Ente IAS Dinangal

സർവ്വീസ് സ്റ്റോറി – എൻ്റെ ഐ. എ. എസ്. ദിനങ്ങൾ – മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്‌ണൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സർവ്വീസ് സ്റ്റോറി – എൻ്റെ ഐ. എ. എസ്. ദിനങ്ങൾ – മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്‌ണൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *