സെക്കൻഡ് സെക്‌സ്

125.00

സെക്കൻഡ് സെക്‌സ്

 

സിമോൺ ഡി ബുവ്വ

 

സാർത്ര് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ നേർപകുതിയിൽ നിന്നാണ് ബുവ്വ സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നവീന നിർവചനത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത്.

ഒരാൾ സ്ത്രീയായി ജനിക്കുകയല്ല, സ്ത്രീയായിത്തീരുകയാണ്’ എന്ന് ആർജ്ജിത വ്യക്തിത്വത്തോടെ ബുവ്വ വിളിച്ചുപറഞ്ഞപ്പോൾ യൂറോപ്പ് ഒന്നുകൂടി നടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകണമെന്ന് ജൂഡത്ത് ഓഗേലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിനോടുള്ള കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട നിലപാടുകളിൽ നിന്നാണ് ബുവ്വ ‘സെക്കൻഡ് സെക്‌സിലേക്ക്’ വരുന്നത്.
അവൾക്ക് പുരുഷൻ വിധിക്കുന്ന സങ്കുചിത നിർവചനങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ പുതിയൊരു സാംസ്‌കാരിക സാമൂഹ്യവത്കരണം രൂപപ്പെടണമെന്നും ‘സെക്കൻഡ് സെക്‌സി’ലൂടെ ബൂവ്വ വാദിച്ചു.

Simone de Beauvoir / Bover / Feminism / Social Theorist 

പേജ് 138 വില രൂ125

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Second Sex

സെക്കൻഡ് സെക്‌സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സെക്കൻഡ് സെക്‌സ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Lajja - Thaslima Nasreen ലജ്ജ - തസ്ലീമ നസ്‌റീൻ

  ലജ്ജ – തസ്ലീമ നസ്‌റീൻ

  255.00
  Add to cart
 • Sthreyeyum Pranayatheyum Kurich സ്ത്രീയെയും പ്രണയത്തെയും കുറിച്ച് തസ്ലീമ നസ്‌റിൻ

  സ്ത്രീയെയും പ്രണയത്തെയും കുറിച്ച് തസ്ലീമ നസ്‌റിൻ

  205.00
  Add to cart
 • Anungalkkayi Nooru Pennungalude Pranaya Kavithakal ആണുങ്ങൾക്കായി നൂറു പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രണയ കവിതകൾ

  ആണുങ്ങൾക്കായി നൂറു പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രണയ കവിതകൾ

  130.00
  Add to cart
 • Transgender - Charithram, Samskaram, Prathinidhanam ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ- ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, പ്രതിനിധാനം

  ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ- ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, പ്രതിനിധാനം

  225.00
  Add to cart