സന്ധിരോഗങ്ങളും ചികിത്സാവിധികളും

70.00

സന്ധിരോഗങ്ങളും ചികിത്സാവിധികളും

ഡോ സുരേഷ് എസ്. പിളള, ഡോ സിജി ജോൺ, ഡോ സുനിൽ പത്രേസ്, ഡോ ഡെന്നിസ് പനയ്ക്കൽ, ഡോ ബിജു പങ്കപ്പിളളി

വിവിധതരം സന്ധിരോഗങ്ങളാൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. സന്ധിരോഗങ്ങളുടെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ, പ്രതിവിധിമാർഗങ്ങൾ, ചികിത്സാസമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി നട്ടെല്ല്‌രോഗചികിത്സാവിദഗ്ധനായ ഡോ സുരേഷ് എസ്.പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാർ തയാറാക്കിയ വൈദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

വില രൂ 70

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Sandhirogangalum Chikilsavithigalum

സന്ധിരോഗങ്ങളും ചികിത്സാവിധികളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സന്ധിരോഗങ്ങളും ചികിത്സാവിധികളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *