സംവരണവും സംവരണം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും

120.00

സംവരണവും സംവരണം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും

 

ടി ആർ ജയരാജ്‌

 

‘രാഷ്ട്രമീമാംസയും സാമൂഹികശാസ്ത്രവും പാരമ്പര്യചരിത്രവും നിരന്തരമായ മനുഷ്യ പ്രയത്‌നത്തിന്റെ ഇതിഹാസവും ശ്രീ ജയരാജ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അനേകം ചരിത്രവസ്തുതകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ പറ്റി പഠിക്കുവാനും ഏറ്റവും പുതിയ അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അറിവിന്റെ വഴിത്താര തുറന്നുവിടുന്ന ഒരു പുതിയ പുസ്തകമാണിത്’ – പത്മശ്രീ ഡോ. വെള്ളായണി അർജ്ജുനൻ

Jayaraj Kottayam / Reservation

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Samvaranavum Samvaram Neridunna Velluvilikalum

സംവരണവും സംവരണം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സംവരണവും സംവരണം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *