സമകാലിക ഹിന്ദി ദലിത് കഥ

200.00

സമകാലിക ഹിന്ദി ദലിത് കഥ

 

ദലിതനുഭവങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്‌ത പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദി ചറുകഥകളുടെ സമാഹാരം. ദലിതർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭൗതികവും ആന്തരികവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ അവതരണം ഈ കഥകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഹിന്ദിയിലെ പ്രശസ്‌ത ദലിത് സാഹിത്യകാരൻമാരായ ഓം പ്രകാശ് വാല്‌മീകി, ജയപ്രകാശ് കർദം, മോഹൻദാസ് നൈമിഷ് ചൗഹാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ചെറുകഥയുടെ വിവർത്തനം ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

എഡിറ്റർ : ഡോ. ആർ. ശശിധരൻ

പേജ് 256 വില രൂ200

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Samakalika Hindi Dalith Kadha

സമകാലിക ഹിന്ദി ദലിത് കഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സമകാലിക ഹിന്ദി ദലിത് കഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *