റഫറൻസിൻ്റെ രസതന്ത്രം

60.00

റഫറൻസിൻ്റെ രസതന്ത്രം

 

ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്

 

മലയാളഭാഷാസാഹിത്യഗവേഷകർക്കും മാർഗദർശികൾക്കും ഗവേഷണാഭിരുചിയുള്ളവർക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന കൈപ്പുസ്‌തകമാണിത്
ഭാഷാസാഹിത്യഗവേഷണ വഴികൾ റഫറൻസ് രീതികൾ, എ.പി.എ. രീതി എം എൽ എ രീതി അതിസാങ്കേതികവിദ്യകാലത്തെ ഗവേഷണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാളഗവേഷണരംഗത് റഫറൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പൊതുസമീപനം രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കൃതിയാണിത്.

Asok Decrus / Ashok Dicruz 

പേജ് 76 വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Referancente Rasathanthram

റഫറൻസിൻ്റെ രസതന്ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “റഫറൻസിൻ്റെ രസതന്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *