രാഷ്ട്രനിമയത്തിന്റെ ഇരകൾ

50.00

രാഷ്ട്രനിമയത്തിന്റെ ഇരകൾ
തോപ്പിൽ ഷാജഹാൻ

ഇന്ത്യാപാക്ക് വിഭജനത്തിന്റെ ഇരകളായി അവിടെയും ഇവിടെയും ഇല്ലാതായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതകഥ.

ML / Malayalam / Indo Pak

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Rasthra Niyamathinte Irakal

രാഷ്ട്രനിമയത്തിന്റെ ഇരകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാഷ്ട്രനിമയത്തിന്റെ ഇരകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *