രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ തകർച്ച

65.00

രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ തകർച്ച
ലോകത്തെവിടെയും പോരാട്ടഭൂമികളിൽ പൊരുതുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ മാർഗദർശകരായി മാർക്‌സിനെയും എംഗൽസിനെയും ലെനിനെയും പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.  അവരുടെ കൃതികൾ വീണ്ടും സജീവമായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു.  ലോകമെങ്ങും മാർക്‌സിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കുകളുടെ സ്വീകാര്യത അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.
ML / Malayalam / Communism / Marxism
✅ SHARE THIS ➷

Description

Randam Internationalinte Thakarcha – V I Lenin

രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ തകർച്ച

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ തകർച്ച”

Your email address will not be published. Required fields are marked *