രമണന്‍ – ചങ്ങമ്പുഴ

115.00

രമണന്‍
ചങ്ങമ്പുഴ

മലയാളികളുടെ മനസ്സില്‍ ചിരപ്രതിഷ്ഠിതവും അതിസുന്ദരവുമായൊരു ഗ്രാമീണ വിലാപകാവ്യമാണ് രമണന്‍. മലയാളത്തില്‍ ഇങ്ങനെയും ഒരത്ഭുതമോ എന്ന് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയെക്കൊണ്ട് അത്ഭുതം കൊള്ളിച്ച കൃതി 1936 ല്‍ രമണന്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതില്‍പ്പിന്നെ അതിന്റെ അമ്പതില്‍പ്പരം പതിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടു ലക്ഷം കോപ്പികള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞു ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകളുടെ മുഴുവന്‍ സവിശേഷതയും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഈ കൃതിയുടെ പുതിയൊരു പതിപ്പ് ഗ്രീന്‍ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

Ramanan

വില രൂ115

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ramanan

രമണന്‍ – ചങ്ങമ്പുഴ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രമണന്‍ – ചങ്ങമ്പുഴ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *