രമണൻ

110.00

രമണൻ
പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന ‘രമണൻ’ മലയാളിയുടെ അനുരാഗ വസന്തമാണ്.  പ്രണയകല്പനകളുടെ അടയാളകാവ്യം.  പൂമരങ്ങളും കാനനച്ചോലയും കാട്ടരുവിയും തരുലതകളും ഏറ്റുപാടിയ പ്രേമസംഗീതിക.  പ്രകൃതിയും സമൂഹവും താലോലിച്ചോമനിച്ച രമണൻ പുതുവായനയ്ക്കായി തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേയ്ക്ക് തരംഗഘോഷമായി പരന്നൊഴുകുന്നു.
ML / Malayalam / Poetry / Sahithyam
✅ SHARE THIS ➷

Description

Ramanan – By Changanpuzha

രമണൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രമണൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *