റാബിഅ ബസ്‌രി ദിവ്യാനുരാഗത്തിന്റെ വിശുദ്ധപക്ഷി – സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ്

130.00

റാബിഅ ബസ്‌രി
ദിവ്യാനുരാഗത്തിന്റെ വിശുദ്ധപക്ഷി

 

സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ്

 

എ. ഡി. 717 നും 801 നും ഇടയിൽ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച അതുല്യമായ ഒരു പ്രകാശതാരകം. പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു ദീപ്‌തനക്ഷത്രം. അതായിരുന്നു റാബിഅ. അവരുടെ അനന്യമായ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം ദർശിച്ചവർ ചരിത്രത്തിൽ ആരോടാണ് അവരെ ഉപമിക്കുമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചു. റാബിഅ യുടെ ജീവിതചരിത്രം
മനുഷ്യകത്തിനായി, ആധ്യാത്മിക ഭാഷയിൽ എഴുതിവെച്ച പേർഷ്യൻ സൂഫി ഫരിദുദീൻ അത്താർ അവരെ പരിശുദ്ധ മറിയാമിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്. ഭാരതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് റാബിഅയെകുറിച്ചു പഠനം നടത്തിയവർ അവരെ ‘ഇസ്‌ലാമിന്റെ മീര’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ ചിത്രകാരന്മാർ റബീഅയെ’ മുസ്‌ലീം ‘സെയ്ൻറ് തെരേസ’ എന്ന് ആദരപൂർവ്വം വിളിച്ചു. ചരിത്രത്തിലെ മഹാമഹതികളുടെയെല്ലാം സവിശേഷതകൾ സംഗമിച്ച റാബിഅ എല്ലാ ഉപമകൾക്കുമപ്പുറം, ദിവ്യാനുരാഗികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരതുല്യതാരമായി ജീവിക്കുന്നു.

റാബിഅയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ, കഥകളിലൂടെ, കവിതകളിലൂടെ, മൊഴികളിലൂടെ ഒരു ദീപ്‌തസഞ്ചാരം.

 

Sidhique Muhammad / Siddique Muhemmad 

 

പേജ് 130 വില രൂ130

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Rabia Basri

റാബിഅ ബസ്‌രി ദിവ്യാനുരാഗത്തിന്റെ വിശുദ്ധപക്ഷി – സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “റാബിഅ ബസ്‌രി ദിവ്യാനുരാഗത്തിന്റെ വിശുദ്ധപക്ഷി – സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *