പുത്രന്മാരും കാമിനിമാരും – ഡി എച്ച് ലോറൻസ്

390.00

പുത്രന്മാരും കാമിനിമാരും
ഡി എച്ച് ലോറൻസ്

 

പോൾ മോറൽ എന്ന തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആകസ്മികത കളിലേക്കും അനുഭവ പരമ്പരകളിലേക്കും ലോറൻസ് നടത്തുന്ന നിരന്തര യാത്രകളുടെ ജാഗ്രതയാണ് ഈ നോവൽ തരുന്ന സൗന്ദര്യാനുഭവം. വന്യവും സുന്ദരവുമായ ആത്മഹർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുക്കിയെടുത്ത നോവൽ.

വിവർത്തനം – വൈക്കം വിവേകാനന്ദൻ

D H Lawrence / Classic 

പേജ് 562  വില രൂ390

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Puthranmarum Kaminimarum – D H Lawrence

പുത്രന്മാരും കാമിനിമാരും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുത്രന്മാരും കാമിനിമാരും – ഡി എച്ച് ലോറൻസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *