പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ പിഴവുകൾ

120.00

പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ പിഴവുകൾ

– ഡോ രാഘവൻ പാട്ടത്തിൽ

ശാസ്ത്രജ്ഞനും യുക്തിവാദിയും കോളമിസ്റ്റുമായ ഡോ രാഘവൻ പാട്ടത്തിലിന്റെ പതിനാലു കഥകൾ.  കൂടുതൽ സ്‌നേഹിക്കുവാനും കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യരാകാനും ഇതിലെ കഥകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ML / Malayalam / Raghavan Pattathil / Short Stories

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Purusharthangalude Pizhavukal – Dr Raghavan Pattathil

പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ പിഴവുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ പിഴവുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *