പുരാണം ഒരു വിമർശന പഠനം – പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

100.00

പുരാണം ഒരു വിമർശന പഠനം

 

പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

 

ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും നിരക്കാത്ത പുരാണങ്ങളിലെ അസംബന്ധങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ആരാധനാ മൂർത്തികളായ ദൈവങ്ങളുടെ ജനനരഹസ്യവും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും വിമർശനവിധേയമാക്കുന്നു.  ഹന്ദുവെന്നഭിമാനിക്കുന്നവരും ഹിന്ദുമതത്തെ നിരാകരിക്കേണ്ടുന്നവരും ഒരുപോലെ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകം.

Periyar EV Ramaswami / EVR / E V R / Puranangal

പേജ് 116  വില രൂ100

കൂടുതൽ കാണുക

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Puranam Oru Vimarsana Padanam – Periyar

പുരാണം ഒരു വിമർശന പഠനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുരാണം ഒരു വിമർശന പഠനം – പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *