പ്രവാചകൻ – കവിതകൾ – ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

105.00

പ്രവാചകൻ

– കവിതകൾ –

ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉജ്വല നക്ഷത്രമാണ് പ്രവാചകൻ. അനിതരസാധാരണമായ ശില്പഭംഗിയും ഭാവഗാംഭീര്യവുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. സ്‌നേഹമാണ് പരമമായ ചൈതന്യത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന പ്രവാചകൻ ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും തർജമ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ, ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലിക്കു ശേഷം കിഴക്കിന്റെ വലിയ സംഭാവനയായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ ആത്മചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സവിശേഷമായ പരഭാഷയാണിത്.

പരിഭാഷ – ആർ രാമൻ നായർ

Khalil Gibran / Kahlil / Jibran / Kahleel / Khaleel 

പേജ് 122 വില രൂ105

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Pravachakan

പ്രവാചകൻ – കവിതകൾ – ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രവാചകൻ – കവിതകൾ – ഖലീൽ ജിബ്രാൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *