പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രതീകവിപ്ലവവും

110.00

പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രതീകവിപ്ലവവും
സെബാസ്റ്റ്യൻ വട്ടമറ്റം

പ്രത്യയശാസ്ത്രം, പ്രതീകവ്യവസ്ഥ, മതം, അബോധം, ആത്മീയത, ഹിന്ദുത്വവാദം, ദൈവസങ്കല്പം മുതലാളിത്ത ചിന്ത, ഫാസിസം, കൊളോണിയൽ മനസ്സ്, പരിസ്ഥിതി ബോധം, ഫോക് സംസ്‌ക്കാരം ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള പഠനലേഖനങ്ങളുടെ പുസ്തകം.

ഡോ. പി വി രവീന്ദ്രന്റെ ആമുഖം

പേജ് 122

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Prathyasasthravum Pratheeka Viplavavum

പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രതീകവിപ്ലവവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രതീകവിപ്ലവവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *