പ്രസവവും പ്രസവാനന്തര ശൂശ്രുഷയും – ഡോ.സി. നിർമ്മല സുധാകരൻ

90.00

പ്രസവവും പ്രസവാനന്തര ശൂശ്രുഷയും

 

ഡോ.സി. നിർമ്മല സുധാകരൻ

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

മാതൃത്വം ഏതൊരു സ്ത്രീയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരവസ്ഥാവിശേഷമാണ് പ്രസവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസവാനന്തര ശൂശ്രുഷകളെക്കുറിച്ചും ഒട്ടനവധി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അമ്മയാകാൻ പോകുന്നവർക്കും അമ്മയായിരിക്കുന്നവർക്കും ഇടയിലുണ്ട്. അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കുകയും ഉചിതമായ വൈദ്യശാസ്ത്രപശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവയെ അപഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം

C Nirmmala Sudhakaran / C Nermala Sudhakaran

പേജ് 132 വില രൂ90

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Prasavavum Prasavananthara Sushrushayum

പ്രസവവും പ്രസവാനന്തര ശൂശ്രുഷയും – ഡോ.സി. നിർമ്മല സുധാകരൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രസവവും പ്രസവാനന്തര ശൂശ്രുഷയും – ഡോ.സി. നിർമ്മല സുധാകരൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *