പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ – ഓഷോ

120.00

പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ

– ഓഷോ

പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്. അതിന്റെ എല്ലാ വേദനകളോടും അത് അനുഭവിക്കുക. അത് മുറിവേൽപ്പിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിൽ ആണെങ്കിൽ അതു പ്രശ്‌നമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ആ മുറിവുകളെല്ലാം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രണയം നിലമൊരുക്കുന്നു. പ്രണയത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ധാന്യത്തിന്റെ വിത്തിന് വളരാം. പ്രണയത്തിന്റെ മണ്ണിൽ മാത്രം.

ഓഷോ പ്രണയത്തിന്റെ നിഗൂഢാക്ഷരങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു. ഓഷോക്കു മാത്രം സാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ.

ML / Malayalam / Osho / Rajaneesh / Rajnish

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Pranayathinte Rahasyangal – Osho

പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ – ഓഷോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ – ഓഷോ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *