പ്രണയ ജീവിതം – ദസ്‌തയവ്സ്‌കിയുടെ പ്രണയാനുഭവങ്ങളും ജീവിതവും

99.00

പ്രണയ ജീവിതം

 

ദസ്‌തയവ്സ്‌കിയുടെ പ്രണയാനുഭവങ്ങളും ജീവിതവും

 

വേണു വി ദേശം

 

വിശ്വസാഹിത്യനായകനായ ദസ്‌തയവ്സ്‌കിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ മൂന്നു പ്രണയിനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചെഴുതിയ കൃതി.

യുവതിയും വിധവയുമായ മരിയ ഇസയേവയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നുവന്ന ആദ്യപ്രണയിനി. നാടകീയവും ദുരിത പൂർണ്ണവുമായിരുന്നു ആ ജീവിതം. പോളിന സുസ്‌ലോവ എന്ന ഇരുപതുകാരിയുമായുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ പ്രണയവും ദുരന്തപര്യവസായിയായി. എന്നാൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായിവന്ന അന്ന സ്‌നിത്കിനയാണ് അദ്ദേഹത്തിനു സംതൃപ്‌ത ജീവിതവും പ്രത്യാശയും നൽകിയത്. ഈ മൂന്നു സ്ത്രീകളും ദസ്‌തയവ്സ്‌കിയയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ വർണ്ണവിസ്മയങ്ങൾ അതീവചാരുതയോടെ ഈ കൃതിയിലവതരിപ്പിക്കുന്നു കൂടെ എഴുത്തുകാരന്റെ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത സാഹിത്യ ജീവിതവും ഹൃദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

 

Venu V Desham / Venu V Dhesham / Fyodor Dostoyevsky

 

പേജ് 112 വില രൂ99

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pranaya Jeevitham

പ്രണയ ജീവിതം – ദസ്‌തയവ്സ്‌കിയുടെ പ്രണയാനുഭവങ്ങളും ജീവിതവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രണയ ജീവിതം – ദസ്‌തയവ്സ്‌കിയുടെ പ്രണയാനുഭവങ്ങളും ജീവിതവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *