പ്രണയ ബുദ്ധൻ – സച്ചിദാനന്ദൻ

120.00

പ്രണയ ബുദ്ധൻ

 

 

സച്ചിദാനന്ദൻ

 

പ്രണയബുദ്ധൻ, ഒരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുകയെന്നാൽ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, ആദ്യപ്രേമം, നിന്നിൽ, കണ്ടുമുട്ടൽ, വാളും പട്ടും, ഉച്ചയ്ക്ക് നീളം കൂട്ടാനായി, താങ്ങുകയെന്നെ, മോൺ അമോർ, പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ, നഷ്ട്ടം, ജാനകീ പോരു, ഉറങ്ങിലിന്നലെ, ചുവർ, നയനി, നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ, കൈ, മഴ നീ, അടുത്തകലെ, അപൂർണ്ണം, അനന്തം, പറഞ്ഞാലും തോഴി, പ്രണയ ഗാനങ്ങൾ, മധുരാഷ്ടകം, നിർത്തരുതേ, പ്രേമമേ നില്ക്കു, മൂടാതെ വർഷമേ, മോഹനമീ രാത്രി, ഒരു പക്ഷി പാടുന്നു, ആരു മന്ത്രിപ്പു നിൻ പേർ?

മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രണയ കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

 

 

Sachidanandan / Sachidhanandan

 

പേജ് 146 വില രൂ 120

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Pranaya Buddhan

പ്രണയ ബുദ്ധൻ – സച്ചിദാനന്ദൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രണയ ബുദ്ധൻ – സച്ചിദാനന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *