പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ

60.00

പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ
ഇടയനായ യോഹന്നാൻ മഹാനായ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചനിലേക്കുയർന്നതിന്റെ ചരിത്രവും നിരക്ഷരനായി വളർന്നിട്ടും ഇച്ഛാശക്തിയാൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറച്ച അപ്പച്ചന്റെ സാമൂഹ്യവിമർശനത്തിന്റെ തീക്കരുത്തുറയുന്ന അത്യപൂർവ്വങ്ങളായ പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരവുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ.
T H P Chentharasseri / Prathyaksha Raksha Daivam / PRDS / Poikayil Apachan
✅ SHARE THIS ➷

Description

Poykayil Appachchan

പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *