സൈമൺ ബ്രിട്ടോ – പോരാളികളുടെ പോരാളി

240.00

സൈമൺ ബ്രിട്ടോ
പോരാളികളുടെ പോരാളി

 

ബ്രിട്ടോയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പുസ്തകം അത്രയെളുപ്പത്തിൽ വിവർത്തനത്തിനും വ്യാഖ്യാനത്തിനും വഴങ്ങുന്നതല്ല ബ്രിട്ടോ ജീവിച്ച ജീവിതം സീനയുടെ ജീവന്റെ പാതി, നിലാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാ. എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ അനശ്വര സഖാവ്,കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ മുഖം, ആഗ്രഹമിയുടേത് അടക്കം എണ്ണം പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരൻ ഉടൽ അഴിച്ചിട്ട് ഉലകം ചുറ്റിയ യാത്രക്കാരൻ, ഇങ്ങനെ എത്ര മുഖങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്ത, ഒതുക്കാനാവാത്ത ജീവിതം നയിച്ച പ്രിയ ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയം സമർപ്പിക്കുന്ന എളിയ ആദരവും സ്നേഹവുമാണ് ഈ പുസ്തകം വിപ്ലവകാരിക്ക് മരണമില്ല എന്ന സത്യവാങ്മൂലം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ഹൃദയരക്തത്താൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

സമാഹരണം : നൗഫൽ എൻ

Simon Britto / Saimon Brito

പേജ് 192 വില രൂ 240

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Simon Britto – Poralikalude Porali

സൈമൺ ബ്രിട്ടോ – പോരാളികളുടെ പോരാളി

സൈമൺ ബ്രിട്ടോ – പോരാളികളുടെ പോരാളി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൈമൺ ബ്രിട്ടോ – പോരാളികളുടെ പോരാളി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *