പ്ലാച്ചിമട – ജലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

185.00

പ്ലാച്ചിമട
ജലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം
പി സുരേഷ് ബാബു

പ്ലാച്ചിമട ഒരു മഹാസന്ദേശമാണ്. ചൂഷണത്തിന് എതിരെയുള്ള സന്ദേശം. വെള്ളം ആരുടെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല. ജീവന്റെ ആധാരമായ ജലം സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും സ്വത്താണ്. ഇതുവരെ എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പ്ലാച്ചിമട – കൊക്കോക്കോള സമരത്തിന്റെ യഥാർഥ ചരിത്രം.

 

പേജ് 194  വില രൂ185

✅ SHARE THIS ➷

Description

Plachimada – Jalathinte Rashtreeyam

പ്ലാച്ചിമട – ജലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്ലാച്ചിമട – ജലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *