പെങ്ങൾസ്ഥാനിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പക്ഷികൾ

100.00

പെങ്ങൾസ്ഥാനിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പക്ഷികൾ

 

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

 

ജനാധിപത്യ-മതേതര മൂല്യങ്ങൾ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമകാലീന ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ കുരീപ്പുഴയുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നു. ഉന്നത മാനവിക ബോധവും യുക്തിചിന്തയും മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകം നമ്മലുണർത്തുന്നത്. സ്‌നേഹമസൃണമായ ഹൃദയപക്ഷത്തിന്റെ തലോടൽ കൂടി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു.

Kureeppuzha / Kureepuzha Sreekumar / Sree kumar

പേജ് 116  വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pengalsthanilekku Parakkunna Indian Pakshikal – Kureepuzha Sreekumar

പെങ്ങൾസ്ഥാനിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പക്ഷികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പെങ്ങൾസ്ഥാനിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പക്ഷികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *