പെൺപഞ്ചതന്ത്രം മറ്റുകഥകളും

80.00

പെൺ പഞ്ചതന്ത്രം മറ്റുകഥകളും

 

കെ ആർ മീര

 

ആൺതന്ത്രങ്ങളുടെ അധോലോകങ്ങളിലുള്ള പെണ്ണിടപെടലുകൾ കേരള രാഷ്ട്രീയ സാംസ്‌കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകൾക്കും കുതികാൽവെട്ടുകൾക്കും ഉപജാപങ്ങൾക്കും നേരെ പിടിച്ച ഏങ്കോണിച്ച ഈ കണ്ണാടിയിൽ തെളിയുന്ന ബിംബങ്ങൾ പഴയകാല ആഖ്യാനങ്ങളായി വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുന്നു,

 

K R Meera / K R Mira

 

 

പേജ് 78 വില രൂ 80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pen Panchathanthram, Mattu Kathakalum – K R Meera

പെൺപഞ്ചതന്ത്രം മറ്റുകഥകളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പെൺപഞ്ചതന്ത്രം മറ്റുകഥകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *