പാട്ടുവഴിയോരത്ത്

140.00

പാട്ടുവഴിയോരത്ത്

 

റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

കവിക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം ആധികളുടെ പുസ്തകമാണ്. പ്രണയം ഈ ലോകത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നുവെന്നും മരണമെത്തുവോളം പ്രണയമെത്തണമെന്നും പാടുന്ന കവി; ഗൃഹാതുരതയും ഭൂതകാലവും സമന്വയിക്കുന്ന സ്വാച്ഛന്ദ്യം, ഭാവഗീതാത്മകമായ സംസ്‌കൃതിയുടെ തുടർച്ചകൾ, പാട്ടെഴുത്തിന്റെ സിനിമാക്കാലങ്ങൾ – ഭാവനയും യാഥാർഥ്യവും നിറയുന്ന കവിയുടെ ആത്മഭാഷണങ്ങൾ

Rafeek Ahammad

തയ്യാറാക്കിയത് : ശ്രീശോഭ്

പേജ് 122 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pattuvazhiyorathu – Rafeek Ahammad

പാട്ടുവഴിയോരത്ത്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാട്ടുവഴിയോരത്ത്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *