പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

(2 customer reviews)

200.00

Pattikajathi Pattikavarga Athikramangal Thadayal Actum Chattangalum

 

അഡ്വ വെള്ളായണി കെ എസ് രാജഗോപാൽ

 

പേജ് 146  വില 200

✅ SHARE THIS ➷

Description

The Scheduled Castes And The Scheduled Tribes (Prevention o Atrocities) Act And Rules (in Malayalam)

2 reviews for പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

 1. Tksanthoshkumar Santhoshkumar

  ഞാൻ വാങ്ങി. ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

 2. Sreemoolanagaram Mohan

  ഞാൻ വാങ്ങി.
  നല്ല പുസ്തകം.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • The Prevention Of Corruption Act,1988

  140.00
  Add to cart
 • The Juvenile Justice Care And Protection Of Children Act2015

  150.00
  Add to cart
 • Garhika Akramathel Nenum Sthrekala Smrakshikkal Act & Rules

  100.00
  Add to cart
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  1,200.00
  Add to cart
 • The Right To Information Act & Rules

  250.00
  Add to cart
 • The Kerala Conservation Of Paddyland And Wetland Act& Rules

  250.00
  Add to cart
 • Kerala Police Act

  250.00
  Add to cart
 • Office Nadapadikale Sambandhicha Manual

  230.00
  Add to cart
 • The Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Rederssal) Act & Rules

  80.00
  Add to cart
 • The Divorce Act

  120.00
  Add to cart