പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം – ഡോ അരുൺ ബി നായർ

85.00

പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം

 

 

ഡോ അരുൺ ബി നായർ

 

പരീക്ഷ എന്നത് എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും എക്കാലത്തെയും ഒരു വലിയ കടമ്പ തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം പേടി പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമുണ്ടോ ? ഈ പേടിയിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ? പരീക്ഷാപ്പേടി മറികടക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കരണീയം?

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം അസി. പ്രൊഫസറായ ഡോ. അരുൺ ബി നായർ ‘പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം, പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം’ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്.

 

പേജ്82 വില രൂ85

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Pareekshappedi Engane Marikadakkam Pareeksha Engane Nannayittezhutham

പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം – ഡോ അരുൺ ബി നായർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം – ഡോ അരുൺ ബി നായർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *